گاه‌نوشت های علیرضا کاربُر

درباره زندگی، استارتاپ ها، کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال

وقت مشاوره

ابتدا از اینکه بنده را برای همفکری پیرامون کسب و کار یا ایده خودتان انتخاب کرده اید کمال تشکر را دارم. در صورتیکه موارد مندرج در بخش «مشاوره استارتاپ ها و کسب‌وکارها» را مطالعه کردید برای تعیین زمان مشاوره لطفا فرم زیر را تکمیل کنید، با شما تماس می‌گیرم.

فرم درخواست مشاوره